💭دلم می‌خواست یک نفر آرام و شمرده توی گوشم زمزمه میکرد: "دنی...

💭

دلم می‌خواست یک نفر آرام و شمرده توی گوشم زمزمه میکرد: "دنیا بی ارزش نیست. سخت نیست، پوچ هم نیست. داری خواب می‌بینی..." من خواستم؛ و او گفت. او گفت: "دنیا بی ارزش نیست. سخت نیست، پوچ هم نیست. داری خواب می بینی..." من باورم شد! باورم شد که دارم خواب می بینم. این چشم های خیس را... این شب سرد و اندوهناک را... همه اش یک کابوس است! بیدار میشوی و یادت میرود که تنهایی چقدر سخت بود...دروغ چقدر درد داشت! یادت میرود که حرف‌ها فقط حرف هستند و نباید باورشان کرد! یادت میرود که هیچ چیز ارزش ندارد! همه اینها یادت میرود... داری خواب می‌بینی! #لویی_فردینان_سلین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار