الهی رو سیاهماگر روی سوی تونیاوردم و توبه دارمچون آنچه تو خو...

الهی رو سیاهم

اگر روی سوی تو نیاوردم و توبه دارم چون آنچه تو خواستی نتوانستم بندگی کنم پس ببخشا و بتاب نور یقین و بندگی بر من تا کنم بندگی بهترین و مطلوبت ای بهترین. (الهی نامه میرزا علی کارگر ساروی)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است