#اکسوال #اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن #ارمی_ال

#اکسوال #اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن #ارمی_ال

توی راه حواسم به ات بود خیلی یه جوری شد وقتی از پیش بچه ها اومدیم .رسیدیمو رفتیم تو خونه ات کتشو در اورد و ولو شد رو مبل منم رفتم پیشش نشستم.چانیول :یا ات چیزی شده ناراحتی .ات:میدونی ... دوستات باهام حال نکردن از برخوردشون ناراحت شدم ...راستش تا حالا کسی ..دوست نداشت منو وز سرش باز کنه یکم ناراحت شدم .چانیول : ناراحت نباش یکم ات :میگم بزار برم خونه خود..... چانیول:اصن حرفشم نزن دیگه نمیزارم بری اونجا


...( فلش بک به روزی که چانیول ات رو پیدا کرد )توی بار بودم روبه روم یه میز بود که یه مرد میان سال و یه دختر داشتن بازی میکردن ظاهرا مرده برده بود که یهو دختره زد زیر میزو فرار کرد .چند تا مردم همراهش رفتن خیلی اهمیت ندادم ولی وقتی دختره داشت از جلوم رد میشد تتو دستش جذبم کرد یاد تتو پدرم افتادم و خودم که کلا عکس اژدهابود .رفتم سمت در خروجی و دنبال اون دختره میگشتم که دیدم یه صدایی داره میاد رفتم سمت صدا که دیدم دختره داره اون مردارو میزنه خیلی مهارتش عالی بود.

یکی از اون مردا ز تو صورت دختره رفتم سمتشو کمکش کردم دستش رو گرفتم فرار کردیم باماشینم ولی صداشونو شنیدم که گفتن پیدات میکنیم .دختره برگشت نگام کرد .توکی هستی اجوشی. چانیول:انقدر پیر میزنم .....اونا باهات چیکار داشتن ..اسمت چیه ؟ دختره :اروم نفس بگیر ادامه اش رو بگو .اسمم اته پیرم نیستی سر قامار به رییسشون باختم .چانیول :تو که قمار بلد نیستی چرا بازی میکنی .ات بخاطر دوستم اون گرفتتش .دنباله منه شرط بود اگه اون برد من باید بشم هرزه اش اگه من بردم دوستمو بهم بده .خیلی عوضی راحت دست از سرم برنمیداره .چانیول :بهتره بیای خونه من اونجا جات امنه بعد کمکت میکنم.+تو منو میشناسی-نه +پس چرا کمکم میکنی .....واو این خونه توعهچانیول :😁 اره ...بعدم تتو دستت جذبم کرد حالا بیا تو باهم حرف میزنیم .بردمش تو خونه و نشوندمش رو مبل رفتم جعبه کمک های اولیه رو اوردم و دستش و لبش که زخم شده بود رو پانسمان کردم.چانیول:اینه ها نگا منم این تتو رو دارم .ات :وایستا اسم تو چانیول نیست .-چرا اسمم همینه از کجا میدونی .ات:تو برادر مننی چانیول : ها ..یعنی ..چی من تو خواهر ناتنیم ....پاشو ببینم برای چی اومدی اینجا ات :وا یعنی چی ....اها...بین بشین تا برات توضیح بدم ....بعد چند ساعت :این بود امشبم تو رو دیدم .چانیول: من نمیدونستم تو از منم بیشتر سختی کشیدی مگه اون مادرت نیست .ات :هی ...اون بعد مادر من دوباره ازدواج کرد .چانیول :چند تا ...سه تا زن تاحالا گرفته خوبه بچه دار نشده 😂.ات :نمیتونه .چانیول 😞 چرا .ات : من عقیمش کردم ...میخواست بهم تجاوز کنه با چکش کوفتم اونجاش تا 10 روز بیمارستان بود .چانیول :تجاوز به دخترش ....😲 چجوری با چکش زد...اها فهمیدم نمیخواد بگی 😀 . (پایان فلش بک )

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است