من فقط با صدای دریایی که موج میزند آرام می شوم...

من فقط با صدای دریایی که موج میزند آرام می شوم...

دریا را ببینید که قطره قطره آن زیبایی خدارو نشان می دهد
#دلنوشته#خدا #دعا #جهانگیری #روحانی #دولت_تدبیر_و_امید
#دروغ #وزیر #سیاست #مذهبی #شهادت #سردار_سلیمانی #سپاه #دشمن #نفوذ #نفوذ_فرهنگی
#جهان_خلقت #طبیعت_زیبا #مستند #حرف_حساب
#انتخابات #خلقت #زیبا #عکس #عکس_پروفایل
#عکاسی #عکس_نوشته #هنرمند #سینما #محسن_ابراهیم_زاده #محسن_یگانه
#قشنگ #بینظیر #هنری #جالب