اگر بنا بود تمامِ آدمهاى روىِ زميناز ابتداى خلقت تا آخرين رو...

اگر بنا بود تمامِ آدمهاى روىِ زمين

از ابتداى خلقت تا آخرين روزِ عمرشان، كنارِ هم ميماندند، به روزمرگى به يكنواختى دچار ميشدند... دنيا به آدمهاى رفتنى، به ناگهانى رفتن ها، به نيمه كاره رها شدن ها، نياز دارد نياز دارد تا قدر بدانيم تمامِ دو نفره هايمان را تا قدر بدانيم كنارِ هم بودن ها را منفى اگر نباشد،مثبت بى معناست رفتن اگر نباشد،ماندن ارزشی ندارد... سه شنبه1400/2/14منتخب شد❤️ #gandom_nini #خاص

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است