💭تو هرگز آدم فراموش کردن نبودی !محال بود که هر صبح سلام کردن...

💭

تو هرگز آدم فراموش کردن نبودی ! محال بود که هر صبح سلام کردن به خورشید را از یاد ببری و هر شب ترانه خواندن برای ماه را‌‌‌... محال بود هر بهار، به بنفشه ها پیراهن رنگی نپوشانی ؛ هر خزان،برای برگ های طلاییِ پاییز آواز نخوانی و هر سپیده دم برای یا کریم ها دانه نریزی ... تو آدم فراموش کردن نبودی خودت هزار بار گفته بودی که اولین نگاه را ، اولین احساس را ، اولین دوستت دارم را هیچ وقت و هرگز از یاد نمی بری با من حرف بزن و بگو چه شد که آن همه عهد و پیمان تا پایِ جان را از یاد بردی و فراموش کردی روزی را، که چشم در چشم هم قسم خوردیم تلخ و شیرین روزگار و پیچ و خم زندگی را،شانه به شانه ی هم قدم بزنیم و از همنفسی با هم جان بگیریم حرف بزن و بگو؛ کدام سایه ی تاریک،خوشبختی مان را بلعید و کدام طالع شوم ستاره ی بختمان را خاموش کرد من که هیچ ، به یاکریم ها چه می گویی که هنوز چشم انتظار دانه های مهربانی تو اند؟! حرف بزن و بگو چگونه توانستی فراموش کنی !؟ تویی که آدم فراموش کردن نبودی.... #آذین_قانع

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است