ساعت آبی نیز توسط مصریان اختراع شد. در این نوع ساعت، از جریا...

ساعت آبی نیز توسط مصریان اختراع شد. در این نوع ساعت، از جریان یک نواخت آب استفاده می شده، به این ترتیب که داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر می کردند که آب قطره قطره از سوراخ کوچک می چکیده و با توجه به مقدار آب خروجی، زمان تا حدودی معلوم می شده است.

#دانستنیها

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار