⊰•⏰°🏕•⊱#حس_خوب.مدتی ست‌دستُ و پا چُلُفتی شده امحواسم پرت است...

⊰•⏰°🏕•⊱

#حس_خوب
.
مدتی ست‌دستُ و پا چُلُفتی شده ام
حواسم پرت است🙄
با خودکارِ بدون جوهرشعر مینویسم💌
و در قفسه کتاب هایم‌یک جفت ڪبوترآب و واژه میخورند💧
همین دیروز
باࢪان که می باریدبا کفش های لنگه به لنگه
در خیابان‌پرواز میکردم☔️
و جای کرایه‌به راننده تاکسی
آدرس محله ای در اࢪدیبهشـٺ را دادم🚕😌
خلاصه... مدتی ست
هر کاری میکنم‌میگویند:عاشقی؟🤭♥️😍
.
━━━━⪻✿⪼━━━━

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار