رمان دنیای متفاوت ★پارت چهار ★کانا : پشمام... این واقعا گوجو...

رمان دنیای متفاوت ★پارت چهار ★

کانا : پشمام... این واقعا گوجوعه؟
ناگیسا : هوی -_- چطور جرات کردی دست رو دوستا و شاگردام بلند کنی ؟ 🤬
گوجو : عه اینا منو از کجا میشناسن ؟≧﹏≦
ناگیسا: حالا بعدا میگم😅
... یا خدا بش چی بگم ؟ باید تا برسیم هنرستان جوجوتسو یه داستان در سر هم کنم و اگر نه فکر میکنن ما دیوونه ایم به اینا میگیم انیمه 😐
هیوری: سنسه کجا بود...
شکم همه : قارو قور 😐😐
گوجو : مگ چند روزه هیچی نخوردید؟
ناگیسا : یه پنج ساعتی هست "-"
کانا : 😨😨😨😨
کارما : الان حال فقیرارو درک میکنم من روزه ام میگیرم درکشون نمیکنم ولی الان درک بهتری ازشون دارم وقتی ناگیسا رو میفرستیم بره برامون پیدا کنه ولی از سر بی عرضگی نمیتونه 😖
ناگیسا : کارما جیباتو بگرد ...
کارما : هننننن؟ یه چاقو تو جیبمه
ناگیسا : مال منم هست 😱
کانا : خوب اگ اینطوریع منم دوراگون بیدم🤤
ناگیسا : خوب اژدها شو آتیششون بزن *^*
هیوری : منن نیمه آیاکاشیم🤭
کارما : خوب مهارت فیزیکی من و ناگیسا باید بالا باشه😍
همه نیگا ....👀
گوجو : تا شما داشتید حرف میزدید همرو زدم 😄
ما : ....👀👀👀👀👀
ناگیسا : راسی گوجو سنسه...
گوجو : هن ؟
ناگیسا : ما بی خانمانیم"-"
کانا : درد من تورو یه پس کتک میزنم ^-^
ناگیسا : باید منتظر یه پس کتک از جانب کانل باشم"-" ....💔👐
گوجو : بیاید هنرستان جوجوتسوo(〃^▽^〃)o
ناگیسا : ناموصا ؟؟؟؟ 😨
گوجو : بلی بلی ولی قبلش باید با عروسک ساز صحبت کنم 😄
ناگیسا : عا اون مربیه تو جوجوتسو اسمش یادم نی 😐🤔
کانا در حال وول خوردن بچه ها گرفتنش 😐
ناگیسا : بیاین گوجو بلامون سوشی گرفته*^*
بریم هنرستان جوجوتسو ...
همه : به پیش 🤑
نویسنده : بنده حقیر 😐
ادامه در پارت بعدی ......

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار