تازگیا اعتماد به نفسم شدید پایین اومده.نمی دونم چرا.