کپشن فوق العاده 💕

کپشن فوق العاده 💕

پنج جمله آموزنده:

🍃🌸اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن!

🍃🌸مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است!

🍃🌸همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!

🍃🌸با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!

🍃🌸هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها