تقدیم به پیشگاه حضرت رقیهامشب قلم به دستم و تصویر میکشم تصوی...

تقدیم به پیشگاه حضرت رقیه

امشب قلم به دستم و تصویر میکشم تصویر یک سه ساله ولی پیر میکشم تصویر جای زخم به دستان کوچکش آثاری از کبودی زنجیر میکشم در یک خرابه می کشم و در کنار او یک تکه نان و کاسه ای از شیر میکشم او در خیال خود به پدر فکر می کند من گریه کرده,نیزه و شمشیر میکشم او گفت ای عمو و کشیدم تن و دو دست هی پشت هم به دست و تن تیر میکشم از عمه خواستم بنویسم ولی نشد دیگر قلم شکسته و تکبیر میکشم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها