یکی از اساسی ترین توهمات آدمی

این است که گمان می کند عشق را می شناسد
به همین سبب از تجربەی عشق عاجز است
هر کسی می پندارد که می داند عشق چیست
بنابراین نیازی به تجربه ی آن احساس نمی کند
به همین دلیل عشق با دنیای ما قهر کرده است
ما با عاشقانی روبروییم که از عشق تهی اند
والدین تظاهر می کنند که
فرزندانشان را دوست دارند
شوهران تظاهر می کنند
همسران تظاهر می کنند
تظاهر و تظاهر
البته هیچ کس به عمد این کار را نمی کند
بسیاری از آن ها نمی دانند که چنین می کنند
ای کاش از همان ابتدا آدم ها می آموختند که
عشق برترین هنر زندگیست
به جادو می ماند و معجزه می کند!
ای کاش می آموختند که عشق را باید کشف کرد
باید برای کشف آن زحمت کشید
باید به ژرفای آن رفت و شیوه های آن را آموخت!
عشق هنر است
عشق ورزیدن مهارت نیست
بلکه امکانی بالقوه در همگان است
به همین سبب امید آن هست که
روزی همگان به بلندای بلند عشق صعود کنند
در واقع تنها در چنان روزی است که
انسانیت حقیقی زاده می شود
ما هنوز پیش از آن واقعەی عظیم زندگی می کنیم
آن واقعه ی بزرگ و باشکوه هنوز رخ نداده است


#اشو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار