گروه عاشق پارت ۷

گروه عاشق پارت ۷

#ایو
داشتم یواشکی نگاشون میکردم. داشتن همو میبوسیدن. دلم شکست.میخواستم چندتا عکس بگیرم ولی طاقت نیاوردم و رفتم.
#جنی
-رزی برو ببین لیسا کجاعه
رزی: اوکی

#لیسا
کوک رو هل دادم و داد زدم: پسره ی بی حیای هَوَل.
بعدشم رفتم

#جیمین
رفتم دنبال کوک

#رزی
رفتم دستشویی دنبال لیسا دیدم داره میاد
-کجا بودی دوساعت ها؟
لیسا: به تو چه؟
-دوسش داری؟
لیسا: کیو؟
-کوک رو میگم؛ دوسش داری؟
لیسا زد زیرگوشم
-اخخ وحشی
بعدشم رفت

#جیمین
داشتم میرفتم دنبال کوک ک دیدم یه دختره زد زیر گوش یکی دیگه و رفت.
رفتم سمتش
-حالتون خوبه
برگشت و گفت: اره مرسی
وقتی برگشت عاشقش شدم
رزی: اقای جیمین😮من باورم نمیشه شمارو میبینم
جیمین مات و مبهوت موند
رزی: اقای جیمین... اقای جیمین... جیمین(باداد)
-بله
رزی: کجایین؟
-همینجا
رزی: کاری داشتین؟
-نه
پس برا چی اومدین اینجا؟
-نمیدونم؛ الان میرم

یهو کوک اومد
رو کردم رو به اون دختره (رزی) و گفتم: کار داشتم ولی الان ندارم؛ یعمی دیگه تموم شد.
رزی: چی؟
-کار
کوک: خانم من عذرخواهی میکنم بیا بریم جیمین

#لیسا #جونگ_کوک #لیزکوک #رزی #جیمین #رزمین
#جیسو #جین #جینسو #جنی #تهیونگ #تهنی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها