توپنهان ترین حسِ این روز هایِ منیتورا قایم ڪرده امبین یک ‌عا...

توپنهان ترین حس

ِ این روز هایِ منی

تورا قایم ڪرده ام
بین یک ‌عالمه دلتنگی
و
یک خروار حرفِ نگفته

من تو را پشتِ
حجمی
از "دوستت دارم" هایم

پنهانے نگه داشته ام
طُ♥️
kapitan

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار