خالقی دیگرستآغوشت را میگویمجان می دهدوجان می ستاند

خالقی دیگرست

آغوشت را میگویم
جان می دهد
و
جان می ستاند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها