مُرده‌یِ‌متحرکی‌‌درحدِ‌فاصلِ‌اتاق‌خواب‌تاتلویزیونُ‌اخبار،ک‌ی...

مُرده‌یِ‌متحرکی‌‌درحدِ‌فاصلِ‌اتاق‌خواب‌تاتلویزیونُ‌اخبار،ک‌یادش‌افتادست‌مجبورِزیرِکتریُ‌روشن‌کندُواس‌ظهرک‌پدرش‌میاید،غذادرست‌کند،چون‌هنودلمه‌هایی‌ک‌بلدست‌طرفداردارد.

میخوام‌بگم‌واس‌برگشتن‌ازدهانِ‌سیاهِ‌یأس‌،
واس‌زندگی
ب‌پختنِ‌یه‌دُلمه‌راضیَم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها