سخنان امام خمینی(ره)و امام خامنه ای در باره شرکت در انتخابات