ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻢﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ ......ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ .....ﺑﻨﻮﻳﺲ ﺍﺯ ﺩ...

ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ ......
ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ .....
ﺑﻨﻮﻳﺲ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻫﺎﻳﺖ
اﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﺖ از ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻟﺖ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺲ .....
ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ وﺩﻝ میچـﺸﻢ


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار