"صبح" که می شوددنبال اتفاقات "خوب بگرد"..🍃دنبالِ "آدم هایِ خ...

"صبح" که می شود
دنبال اتفاقات "خوب بگرد"..🍃
دنبالِ "آدم هایِ خوبی"♡
که "حالِ خوبت را"
با لبخند هایشان
به روزگارت سنجاق کنی
یک روزِ خوب، "اتفاق نمی افتد"
"ساخته می شود"....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار