﷽⏺سلام ، مراحمید ، اتفاقاً‌ ازتون تشڪر می‌ڪنم ؛ صحبتتون باعث...

⏺سلام ، مراحمید ، اتفاقاً‌ ازتون تشڪر می‌ڪنم ؛ صحبتتون باعث میشہ ب مسئلہ حجاب جامع تر نگاہ ڪرد 😊

🔹برخے از هم جنسان شما ممڪنہ توے برهہ اے حجاب رو مانع ازدواجشون ببینند و یا ممڪنہ دخترے اگر بجاے شما بود بعداً پشیمون بشہ ڪہ چرا خواستگارشو بخاطر این تیڪہ پارچہ ! رد ڪردہ ...

♻پس صغریٰ و ڪبرایے ڪنار هم ‌میچینم اگر اشتباهہ آگاهم ڪنید ولے اگر نیست امیدوارم جامع تر قضیہ رو ببینید و دیدتون نسبت ب این مسائل و تصمیمات بازتر بشہ

🍀 حجاب و نگاہ نامحرم ارتباط تنگاتنگے باهم دارند براے همین هم خداوند فرمودہ هرجایے #نگاہ_نامحرم وجود دارہ باید زن خودشو بپوشونہ

🎋 از طرف دیگہ دیدید ، هر مردے ڪہ روے چشم و نگاهش ڪنترل ندارہ نسبت ب حڪم حجاب هم بے تفاوت و معترضہ یعنے مردهایے مدافع بے حجابے خانم ها هستند ڪ تہ عقیدہ و افڪارشون برمیگردہ بہ #پارتے و #رقص و #شرابخورے و س*س و از این دست رفتارهاے ضد اخلاقے ...!!

🍁 پس تا اینجا مشخص شد پسرهایے ڪہ نسبت ب اصل حڪم حجاب بے تفاوت و معترض هستند نسبت ب نگاهشون هم حساس نیستند !!

❔ باتوجہ ب عرایضم از شما خواهراے خوبم سؤالم اینہ ؛ ب فرض ڪ طبق میل اون آقا حجابتون رو ڪنار گذاشتید آیا تحمل دارید شوهرتون توے فامیل یا ڪوچہ و خیابون ڪنار شما ب خانم هاے دیگہ خیرہ بشن ؟!!

🔷 حالا یڪم ب قضیہ جزئے تر هم نگاہ ڪنیم و پا رو فراتر بذاریم ؛ پسرے ڪہ روے نگاهش ڪنترل ندارہ ب همونجا ختم میشہ یعنے میبینہ و رد میشہ انگار ن انگار ؟ یا ز هرچہ دیدہ بیند دل ڪند یاد ؟؟

🔽ما چقدر حدیث با این مضامین داریم ڪہ ...
چشم همچون نامہ رسان قلب است.
قلب ڪتاب چشم است
و از این دست ڪلام ها ... ؟

🔽 #بزرگترین_فتنہ ها با همین چشم شروع و شڪل میگیرہ !

❔سؤال دومم ازتون اینہ ؛ وقتے اون آقا ڪہ میخواد شوهر آیندہ شما بشہ #چشم_چران باشہ ، قلبش نسبت ب گناہ رغبت پیدا میڪنہ یا نمیڪنہ !؟ اگر رغبت پیدا ڪرد میتونے از لحاظ اخلاقے بهش اعتماد ڪنے ؟

🔹بلہ هیچ ڪس از گناہ مصون نیست و هیچ تضمینے نیست وقتے عابدے با یڪ عمر عبادت با یڪ نگاہ دنیا و آخرتشو تباہ میڪنہ ولے عقل ما میگہ اون شخصے ڪہ نسبت ب اخلاقیات بے تفاوت ترہ نسبت ب گناہ و خطا گرایشش بیشترہ ...

🍀پس ماحصل ڪلامم اینہ ؛ اون آقا امروز با حجاب شما مشڪل دارہ فردا با نماز و روزہ شما ، پس فردا دوست دارہ از زنهاے دیگہ عقب نمونید و تیپ جلف بزنید ، احتمال خیانت هم در این افراد بالاس پس استرس و اضطرابے ڪ بهتون وارد میشہ هم جدا ...

🔽حالا فڪر ڪن با اعتقادے ڪ تو دارے میتونے با همچین مردے ڪہ نہ خصوصیت بدرد بخورے داره نہ ارزشے براے اعتقادت شما قائله و حتے مجبورید بعدها توے زندگے بیشتر از تصمیماتتون عقب نشینے ڪنید ؛ زندگے ڪنید ؟؟ ☺

موفق باشید 🍃🌹

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است