#قیصرامین‌پور در خاک هم دلمبه هوای تو می تپدچیزی کم از بهشت ...

#قیصرامین‌پور


در خاک هم دلم
به هوای تو می تپد
چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو...

╭┅── ─ ─ ──┅╮

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار