گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن میشود ویک زن بانی خوشبختی یک م...

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و
یک زن بانی خوشبختی یک مرد...
زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار