تصاویر ۷۲ شهید خراسانی که در حرم مطهر رضوی نصب شده.