بس که همپایش غم و ادبار می آید فرود

بر سر من عید چون آوار می آید فرود
می دهم خود را نوید سال ِ بهتر ، سالهاست
گرچه هر سالم بتر از پار می آید فرود
در دل من خانه گیرد ، هر چه عالم را غم است
می رسد وقتی به منزل ، بار می آید فرود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار