#حسین‌جان 💚نذر کردم دور تسبیحیبخوانم اهدناتا صراطم اربعین اف...

#حسین‌جان 💚


نذر کردم دور تسبیحی
بخوانم اهدنا
تا صراطم اربعین افتد به سمت کربلا

من‌لی‌غیرک‌حسین ع💚
🏴اربعین محضر ارباب رسیدی
🏴از ما برسان محضر ارباب سلامی

🌹التماس دعا از همه مسافران کربلا،

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار