خیلی ها

خیلی ها

خیلی ها فکر می کنند زشت‌ ترین بخش بدن شان بینی شان است
بعضی ها هم با دهان شان مشکل دارند
فکر می کنند دهان شان خیلی زشت است
و دیگران زیادی هم شکم بزرگ شان مشکل شان است
و زشت شان کرده همه این ها شاید زشت و زیبا باشد
اما من می گویم:
زشت‌ ترین بخش بدن آدم ها "ذهن شان" است
ذهن آدم ها مثل یک حفره عمیق پر می شود از خیلی چیز های زشت
از شک از بدبینی از برداشت های بد از نگاه پر غرور به دیگران
از توقع زیاد از خود بینی زیاد
ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن
آن قدر بدن را زشت می کند که صد تا جراحی زیبایی
هم کاری از پیش نمی برد کاش می شد جای بینی
جای شکم و پا آدم "ذهنش" را جراحی می کرد.

#کلبه_مهربانی🌱
#دختری_از_جنس_خورشید☀️

#آموزنده#معنوی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها