همیشه

همیشه

همیشه فکر می کردم معلم کسی ست که سر کلاس درس می دهد
امتحان می گیرد کم و زیاد نمره می دهد و تمام
اما با گذر زمان فهمیدم معلم ها قدرت عجیبی دارند
آن ها می توانند دید آدم ها‌ را به زندگی تغییر دهند
فهمیدم معلم ها همیشه در مدرسه نیستند معلم می تواند
همان کودکی باشد که تمام ناراحتی و دلخوری اش
به چند دقیقه نرسیده تمام می شود
کودکی‌ که کینه به دل نمی گیرد و درس بخشش می دهد
معلم‌ می تواند همان جوانی باشد که برای آرزوهایش می جنگد
و درس تلاش می دهد معلم می تواند همان سالمندی باشد
که به فرزندان و نوه هایش بی انتها عشق می ورزد
و هیچکس مهربانی و عشق را به خوبی او یاد نمی دهد
دنیا پر از معلم است معلم هایی که جدا از سن و سال
جدا از تحصیلات درس زندگی می دهند
هر کدام از ما می توانیم حتی برای یک نفر معلم باشیم
به شرط آنکه در زندگی چیزی برای یاد دادن داشته باشیم.

#کلبه_مهربانی🌱
#دختری_از_جنس_خورشید☀️

#آموزنده#معنوی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها