آن چه

آن چه

آن چه را که بیندیشیم خلق خواهیم کرد
آن چه را که احساس کنیم جذب خواهیم کرد
آن چه را که تصور کنیم همان خواهیم شد
زیرا زندگی یک پژواک است
هر آن چه می فرستیم باز می گردد
هر آن چه می کاریم درو می کنیم
هر آن چه که می دهیم باز می گیریم
و هر آن چه که در دیگران می بینیم در ما وجود دارد
زندگی یک پژواک است همیشه به سمت ما باز می گردد
پس همیشه خوبی کنیم
وقتی احساس ناامیدی ترس و ناکامی دارید
وقتی شاد و آرام نیستید
وقتی دچار کمبود مالی یا عاطفی و عشقی هستید
یا در روابط خود تنش دارید یقین داشته باشید
از درون باید شروع به کار کنید و به صلح درونی برسید
تا دنیای بیرون اصلاح شود و هماهنگی برایتان جاری شود.

#کلبه_مهربانی🌱
#دختری_از_جنس_خورشید☀️

#آموزنده#معنوی#پندانه#مفید

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها