روزی که بتونیبا پولدارتر از خودت هم‌نشینی کنی و موذب نشیبا ف...

روزی که بتونی

با پولدارتر از خودت هم‌نشینی کنی و موذب نشی
با فقیرتر از خودت بشینی و خردش نکنی
با باهوش‌تر از خودت باشی و هم‌صحبت بشی
با کم‌هوش‌تر از خودت باشی و مسخرش نکنی
با عقاید و سلایق دیگران کاری نداشته باشی
با زندگی شخصی بقیه کاری نداشته باشی
اونوقت میتونی بگی #انسان هستی.

───• · · · ⌞🧩⌝ · · · •───


#FaTi

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها