به تاریخ های

به تاریخ های

به تاريخ های روی سنگ قبر نگاه کنید
تاريخ تولد تاريخ مرگ آن ها فقط با يک خط فاصله از هم جدا شده اند
همين خط فاصله كوچک نشان دهنده تمام مدتی است
كه ما روی كره زمين زندگی کرده‌ایم
ما فقط به اندازه يک خط فاصله زندگی می‌کنیم
و ارزش اين خط كوچک را تنها كسانی می‌دانند
كه به ما عشق ورزيده اند
آن چه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتی كه باقی می‌گذاریم
نيست بلكه چگونه گذراندن اين خط فاصله است
بياييد به چرايى خلقتمان بيانديشيم بياييد
بيشتر يكديگر را دوست داشته باشيم
دير تر عصبانی شويم بيشتر قدردانی كنيم
كمتر كينه توزی كنيم بيشتر احترام بگذاريم بيشتر لبخند بزنيم
و به ياد داشته باشيم كه اين خط فاصله خیلی کوتاه است.

#کلبه_مهربانی🌱
#دختری_از_جنس_خورشید☀️

#آموزنده#معنوی#مفید#پندانه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها