اپل در وب سایتش اعلام کرده که سیگار کشیدن اطراف دستگاه ها