‍ ‍ دریاچه ی ترسناک ناترون در شمال تانزانیا، در اطراف این