🔴 ایران و پاکستان رزمایش مشترک دریایی برگزار می کنند