اونجایی که جناب صائب میگه: "تویی به جای همه، هیچکس به جای