اگه یکی از اینا رو تو خونتون داری بهت اطمینان میدم تو یه