ببين اين اسمش دله 


اگه قرار بود بفهمه كه فاصله يعن...

ببين اين اسمش دلهاگه قرار بود بفهمه كه فاصله يعني چي


اگه قرار بود بفهمه كه نميشه


ميشد مغز


دله


نميفهمه


ميفهمي؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...