نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکل...

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید

دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشمهایم چیست؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم؟؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...