سلام صبح شما بخیر سلامتی صبح را با یادونام خدا شروع کنیم امر...

سلام صبح شما بخیر سلامتی صبح را با یادونام خدا شروع کنیم امروز را از سخنان بزرگانی که در این دنیای خاکی بودند وزجر هاکشیدندوبا مقاوم تشان به پیروزی رسیدند یاد آور می شوم و انسانها آفريده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند؛ دلیل آشفتگی های دنیا این است که به اشياء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گيرند...

یا علی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...