غمت دیوانه ام میکند چه برسد به اشکت.....هیچ نمیخواهم فقط همی...

غمت دیوانه ام میکند چه برسد به اشکت...

. .هیچ نمیخواهم فقط همیشه همان مردشاد ومحکم من بمان ودرسختیهایمان بخندحتی اگرمن نفهمیده اخم کردم...بگذارشرمنده چشمانت باشم همیشه....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...