ﻧﻤـــﻲ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﮕﻮﻳﻲﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻧﻔــﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪﺩ...

ﻧﻤـــﻲ ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﮕﻮﻳﻲ

ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻧﻔــﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﭼﻴـــﺰﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻴــــﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...