ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻡﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﺩﺍﺭ...

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻣﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﻘﻂ .. ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...