در دنیایے زندگے میکنیم که در خانه امن خدا بخاطر اذان گفتنبا ...

در دنیایے زندگے میکنیم که در خانه امن خدا بخاطر اذان گفتن

با هفت تیر آدم میکشن و بعد چون میدانن آبروے خودشان در خطر است و دیانتشان زیر سئوال میرود فورے قاتل را بیمار روانے اعلام میکنن دشمنان اسلام از این نوع خمیره هستند کسانیکه زمانے سر راه پیامبر خار و شکمبه گاو و گوسفند می ریختند امروز بدون دلیل مؤذن را به قتل می رسانند دشمن اصلے از صدر اسلام تا کنون هرگز جبهه خصومت را برعلیه شیعه و حتے اهل تسنن کمرنگ نکرده بلکه هراز گاهے مانورش را تغیر می دهد وبا ماست مالے کردن بازم در جایگاه دشمنے خود حیله گرے میکند♧♤♧✍

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...