به پشت سرت نگاه نکن ... سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در ح...

به پشت سرت نگاه نکن ...

 سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت سريعترين شیر 57 کیلومتر در ساعت است .در اغلب موارد آهو طعمه ی شیر می شودچرا ؟؟؟... آهو در حال فرار ایمان دارد که شکار شیر است و در مقایسه با شیر ضعیف تر است.ترس او از شکار شدن باعث می شود که او برای سنجش فاصله اش با شیر مدام به پشت سر نگاه کند که به همین خاطرسرعتش بسیار کم می شود تا جایی که شیر می تواند به او برسد!!!اگر آهو به پشت سرش نگاه نکند طعمه ی شیر نمی شود!اگر آهو به سرعت خود ایمان داشت همانگونه که شیر به نیرویش ایمان دارد هیچگاه طعمه ی شیر نمی شود !این قصه ی خیلی از ما آدم ها هم هست.اگر به خودمون ایمان نداشته باشیم و در طول زندگی همه اش به پشت سر نگاه کنیم و به مرور خاطرات گذشته مون بپردازیم این میشه که از زندگیمون عقب می مونیم و آینده رو هم از دست میدیم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار