|مطمئن باشید دنیا به دلِ آدما نگاه میکنه،اگه با آدمِ دورو