✍توانمندی انسان بی اندازه است فقط کافیه خودش رو باور کنه،