لامپ اتاقم سوخته بابام اومده میگه میخوای عوضش کنی؟؟؟؟؟؟ پ