طوبا بویوک اوستون در ۵ ژوئن سال ۱۹۸۲ در شهر استانبول متول