بعضی رژ لب ها حاوی «عصاره مروارید» هستند، ماده ای براق که