وقتی کسی حالش بده بهش نگید این هم می گذره ..ای بابا ، نگید د...

وقتی کسی حالش بده بهش نگید این هم می گذره ..ای بابا ، نگید درست می شه ، نخواهید با جک های مسخره بخندونید نمی خواد بخنده... خنده اش نمیاد غصه داره... می فهمین؟ غصه داره... براش از فلسفه ی زندگی حرف نزنین. از انرژی مثبت و مثبت باش و به چیزهایی که داری فکر کن حرف نزنید.وقتی کسی ناراحته اصلا این شما نیستین که باید حرف بزنین. شما در حقیقت باید حرف نزنید. باید دستش رو بگیرید. بغلش کنید. تو چشم هاش نگاه کنید.براش چایی بریزید براش یک چیزی که دوست داره بیارید.. درست کنید.. یا بخرید بذارید جلوش. بعد حرف نزنید. بذارید اون حرف بزنه. گوش کنید. هی فکر نکنید باید نظریه صادر کنید و نصیحت کنید. فکر نکنید اگه حرف نزنید خیلی اتفاق بدی می افته.  شما جای اون آدم نیستید. شما زندگی اون آدم رو از وقتی به دنیا اومده زندگی نکردید. پس نظریه ها و حرف هاتون به درد خودتون می خوره..بله. دستش رو بگیرید بغلش کنید. سکوت کنید. اگه دلش خواست خودش حرف می زنه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار